sukimas

sukimas
sukìmas sm. (2) Š, , Rtr, sukìmasis (1), sukìmos ind. Rtr, sukti: 1. N, K, M, L, Ser, NdŽ, Dėl ko tavo viena koja tokia plati? – Nuo sukìmo vindo (ps.) Brt. Jis veržėsi prie [karuselės] sukimo, jeib kelis grašius užsipelnytų LC1883,17. Dešinės, kairės sukìmas NdŽ. Kairiu sukimù – marš! NdŽ. Sraigto sukìmas NdŽ. | refl. LL207, Rtr, Z.Žem, Blv, : Smagratis sumažina alkūninio veleno sukimosi netolygumą . Sukìmosi ašis NdŽ. Sukimosi jėga GTŽ. Žemės sukimasis apie savo ašį . Variklio sukìmasis NdŽ. Sukìmasis vietoje NdŽ. 2. refl. Žemės skriejimas, sukìmasis aplink Saulę I127. Sukìmasis ratu NdŽ. Sukimos, sukinėjimos apei ką I. 3. ║ Bijau brist [per upę] – didelis [v]andenio sukìmas (sūkuriavimas) Klt.refl. apytaka, cirkuliacija: Sukimos I. 4. vienu dalgio siautimu užimamas plotas, siūtis: Dalgio sukimai vos išmanyti, nekarčiuotai nupjauna tik geras pjovė[ja]s Šts. 5. refl.sukti 7 (refl.): Par tą sukìmos uodegą įkišo Krš. 6. Isukti 10. | prk.: Pažangiuosius rašytojus pirmiausia domino ... priežastys, sąlygojančios inteligentijos sukimą progreso ar reakcijos keliu (sov.) . 7. sukti 11. ║ . 8.sukti 14. Lenkimo – sukimo momentas PolŽ27. 9.sukti 15: Taipag ir moterys kad rėdytųs viežlyvu rūbu, gėdoj ir miernume, ne sukime plaukų Ch11PvTm2,9. 10.sukti 16: Čia storesni siūlai – mat kito sukìmo Pc. Siūlų, siūlo sukìmas NdŽ. 11. LL175 → sukti l7: O kur dar visi kiti smulkieji ūkio darbai – gyvulių priežiūra, padargų taisymas, virvių sukimas V.Myk-Put. 12.sukti 21: Lizdų sukimas ŽŪŽ43. 13.sukti 22: Sviesto sukìmas NdŽ. Indas sviesto sukimui I.NdŽ vienu sykiu susukto sviesto kiekis: Tris sukimùs sviesto susukau Up. Iš dvijų sukìmų išejo trys kilos sviesto Ggr. Mažas čia sukìmas [sviesto] tebus Erž. Vakar pasidariau sukimáitį sviesto Erž. 14. sukutis: Karvė lenciūgo sukìmą pragaišeno Dglš. 15. NdŽsukti 24: Prasidėjo medaus sukìmas Ds. Atalėkė ant mėsos sukìmo Slm.sukant, spaudžiant gautas kiekis: Čia tik vienas sukìmas, o da liko penki koriai Všn. Supjovėm tris sukimùs kapojų . 16. Pvsukti 30: Net po pačiu gyvuoniu sukìmas persimetė Mrk. Kai usnė inlenda rankon, tai sukìmas randas Rdš. Neprikęsdamas sukimo kojos, baltai indeginęs geležį, norėjo iščirškinti sopulį A.Baran. Sukìmas pristojo, visa žiema nuo pečiaus nulipt neduoda Trgn. Sausukes tai nuo visokių sukìmų ir nuo kepenų jas geria Dg. 17.sukti 31. | refl. Ser: Galvos sukìmasis NdŽ. To alpulio
, galvos sukìmos nepagydė Žlp.
18. SD112,360,413, Sut, I, LL83, NdŽ, V.Kudirsukti 34: Toks sukìmas, par akes vaga Krš. Teisybė sako, kad su teisybe geriau žmonėm gyvęt an svieto, o neteisybė sako, kad su sukimu geriau gyvęt Brt. Kurs širdėj savo tur tiktai sukimą SGII61. 19. refl. Rmsukti 37 (refl.): Vienas padaro pinigą iš darbo, kitas iš sukìmosi Zp. 20. dingstis, pretekstas.
◊ galvõs sukìmas
1. Ker galvojimas: Čia daug galvõs sukìmo su tais raštais Prn. Tai rašinėt reikia – tai galvõs sukìmas Klt. Mokslas – tik galvõs sukìmas, o duona prasčia Krš. Visam tam vėl reikia laiko, nuo kitų galvõs sukìmų palaido A.Baran.
2. KlK14,76(Sk), Blv rūpinimasis: Ateina vasara, vė galvõs sukìmai visokie: tie gyvuliai, tie ganymai, tie šienavimai Mžš.
\ sukimas; apsukimas; atsukimas; įsukimas; išsukimas; nusukimas; pasukimas; prisukimas; susukimas; užsukimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sukimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. revolution; rotation vok. Drehbewegung, f; Drehung, f; Rotation, f rus. вращение, n; обращение, n; ротация, f pranc. rotation, f; révolution, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sukimas apie ašį — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. axial rotation; rotation about an axis vok. Achsendrehung, f; Drehung um die Achse, f rus. вращение вокруг оси, n; осевое вращение, n pranc. rotation autour d’un axe, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sukimas — suki̇̀mas dkt. Bū̃gno suki̇̀mas į priešingą pùsę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šukimas — šukìmas sm. (2) → šukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neigiamasis sukimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Šviesos poliarizacijos plokštumos sukimas į kairę. atitikmenys: angl. negative rotation rus. отрицательное вращение …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • poliarizacijos plokštumos sukimas kristalu — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. crystal rotation of polarization plane vok. Drehung der Polarisationsebene durch Kristall, f rus. вращение плоскости поляризации кристаллом, n pranc. rotation du plan de polarisation par… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • magnetinis poliarizacijos plokštumos sukimas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. magnetic rotation of polarization plane vok. magnetische Drehung der Polarisationsebene, f rus. магнитное вращение плоскости поляризации, f pranc. rotation magnétique du plan de polarisation,… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • poliarizacijos plokštumos sukimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pro medžiagą einančios poliarizuotosios šviesos poliarizacijos plokštumos kampo pokytis. atitikmenys: angl. rotation of polarization plane vok. Drehung der Polarisationsebene, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • poliarizacijos plokštumos sukimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pro medžiagą einančios poliarizuotos šviesos poliarizacijos plokštumos kampo pokytis. atitikmenys: angl. rotation of polarization plane rus. вращение плоскости поляризации …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • poliarizacijos plokštumos sukimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rotation of polarization plane vok. Drehung der Polarisationsebene, f rus. вращение плоскости поляризации, n pranc. rotation du plan de polarisation, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”